CÔNG TY DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP 123 VIỆT NAM
Dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và trên 200 chuyên ngành
Hà Nội: Hanoi@dich123.com
Sài Gòn: Saigon@dich123.com
ĐT: 024.73.041.686 - Hotline: 0934.532.999
ĐT: 02822537234 - 02822537224
23-12-2015

Dịch Giả: Tiếng Hàn Quốc
Kinh Nghiệm:  22 Năm Chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc
Chuyên ngành: Biên dịch Xây dựng, cơ khí, Điện Điện tử,kỹ thuật công nghiệp nhẹ,giao thương thương mại.
Phiên dịch:  Đi theo dự án.

Dịch Giả: Bùi Đình Thắng,  Sinh năm: 1950

Quá Trình hoạt động và công tác Tiếng Hàn Quốc.

 

 

DỊCH THUẬT ĐA CHUYÊN NGÀNH

Cung cấp giải pháp dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và 200 chuyên ngành