CÔNG TY DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP 123 VIỆT NAM
Dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và trên 200 chuyên ngành
Hà Nội: Hanoi@dich123.com
Sài Gòn: Saigon@dich123.com
ĐT: 024.73.041.686 - Hotline: 0934.532.999
ĐT: 02822537234 - 02822537224
22-12-2015

Dịch Giả  Bản Ngữ : Mr Jon Keller
Dịch giả  Nước Anh đang công tác tại ĐHNN.
Biên Dịch: Tiếng Anh
Kinh nghiệm: 5 năm
Chuyên ngành Dịch : Chuyên sâu Lĩnh vực kinh tế,  văn hóa, Tài chính , Chứng Khoán, Thương mại...

Dịch Giả  Bản Ngữ : Mr Jon Keller 

Làm việc: Khoa ngôn ngữ Tiếng Anh Trường ĐH Ngoại Ngữ Quốc Gia
Được đánh giá giá là dịch giả bản ngữ có nhiều đóng góp với công ty dịch thuật chuyên nghiệp 123.
Với tác phong làm việc chuyên nghiệp cộng với sự lợi thế về ngôn ngữ bản địa, Jon keller luôn luôn đóng vai trò địa phương hóa các ngôn ngữ Dịch sang tiếng anh, bảng dịch chính xác 100%.

DỊCH THUẬT ĐA CHUYÊN NGÀNH

Cung cấp giải pháp dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và 200 chuyên ngành