CÔNG TY DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP 123 VIỆT NAM
Dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và trên 200 chuyên ngành
Hà Nội: Hanoi@dich123.com
Sài Gòn: Saigon@dich123.com
ĐT: 024.73.041.686 - Hotline: 0934.532.999
ĐT: 02822537234 - 02822537224
31-12-2015

Dịch giả Park Shin  young
Biên Dịch: Tiếng Hàn Quốc

Trình Độ: Tiếng hàn Bản địa
Kinh Nghiệm :15 Năm
Chuyên ngành Dịch: Kinh tế , văn hóa, chính trị, thời sự, báo chí,

Dịch giả Park Shin  young là dịch giả người bản địa, chuyên địa phương hóa cac tài liệu từ tiếng hàn sang tiếng việt và tiếng việt sang tiếng hàn

chất lương luôn luôn được đảm bảo tới 100%.

DỊCH THUẬT ĐA CHUYÊN NGÀNH

Cung cấp giải pháp dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và 200 chuyên ngành