CÔNG TY DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP 123 VIỆT NAM
Dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và trên 200 chuyên ngành
Hà Nội: Hanoi@dich123.com
Sài Gòn: Saigon@dich123.com
ĐT: 024.73.041.686 - Hotline: 0934.532.999
ĐT: 02822537234 - 02822537224
27-12-2015

Dịch Giả: Trương Thanh Thanh
Biên Dịch:
Tiếng Trung Quốc
Trình Độ: HSK 8
Kinh Nghiệm :08 Năm
Chuyên ngành Dịch: Đảm nhận các chuyên ngành Dịch các văn bản tài liệu, tài chính , kế toán, Văn hóa,

Dịch giả Trương Thanh Thanh Sống và học tập thạc sỹ chuyên ngành kinh tế  tại Trung Quốc 08 năm,

Kinh nghiệm thực tế : Có rất nhiều kinh nghiệm về dịch các tài liệu và tài chính, thuế, Kế toán,văn bản luôn luôn đảm bảo chuyên ngành và văn phong phù hợp.

Trách nhiệm tận tâm tận tình với Công việc.

DỊCH THUẬT ĐA CHUYÊN NGÀNH

Cung cấp giải pháp dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và 200 chuyên ngành