CÔNG TY DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP 123 VIỆT NAM
Dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và trên 200 chuyên ngành
Hà Nội: Hanoi@dich123.com
Sài Gòn: Saigon@dich123.com
ĐT: 024.73.041.686
ĐT: 02822537234 - 02922537224 Hotline: 09 345 32 999
 
18-12-2015

Dịch Giả: Nguyễn Xuân Hùng
Biên Dịch:
Tiếng Nhật Bản
Trình Độ: N1 Tiếng Nhật
Kinh Nghiệm :06 Năm
Chuyên ngành Dịch: Câu Đối , Gia phả tài liệu phật giáo, bia mộ, Tiếng Trung cổ.
Luôn luôn sẵn sàng hoàn thành tốt dự án theo đuổi dịch thuật.

Dịch giả : Trần Xuân Hùng

Công tác và làm việc tại Nhật bản 06 năm, có nhiều kinh nghiệm dịch các văn bản từ tiếng việt sang tiếng nhật và ngược lại chuyên ngành kỹ thuật ô tô.

Tư tin trình độ, và có chuyên môn cao trong lĩnh vực chuyên ngành, luôn luôn được Dịch thuật 123 tín nhiệm và hoàn thành tài liệu dịch  thuật tiếng nhật đúng hẹn.