CÔNG TY DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP 123 VIỆT NAM
Dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và trên 200 chuyên ngành
Hà Nội: Hanoi@dich123.com
Sài Gòn: Saigon@dich123.com
ĐT: 024.73.041.686 - Hotline: 0934.532.999
ĐT: 02822537234 - 02822537224
23-10-2015

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Phiên Dịch - Biên Dịch Tiếng Anh Đào tạo những cử nhân Phiên Dịch - Biên Dịch Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và có sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Với mục tiêu đào tạo:

- Kiến thức 
+ Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các cấp độ và bình diện của Tiếng Anh như ngữ âm, hình thái, từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa, văn hóa – văn học của các nước thuộc cộng đồng Anh ngữ, có kiến thức chuyên sâu về thủ thuật biên dịch và phiên dịch, có vốn ngữ pháp đặc thù trong lĩnh vực dịch thuật, có vốn thuật ngữ cơ bản về các lĩnh vực chuyên ngành kinh tế, thương mại, du lịch, văn phòng, cũng như kiến thức nền tảng về các lĩnh vực nêu trên để phục vụ cho công việc chính là biên – phiên dịch

>>Xem thêm:  Dịch chính xác nhất


Lớp học biên dịch viên tiếng anh
- Kỹ năng 
+ Biên dịch: Dùng những hình thái tự nhiên về từ vựng và ngữ pháp trong ngôn ngữ để diễn đạt chính xác ý nghĩa của ngôn ngữ nguồn
+ Phiên dịch: Linh hoạt, nhạy bén, nhẩm thông tin để nhớ nhất thời (short-term memory), ghi chép (note-taking), chuyển dịch ý
+ Sử dụng thành thạo cả 4 kỹ năng ngôn ngữ – nghe, nói, đọc, và viết – Tiếng Anh, trong các tình huống giao tiếp xã hội có liên quan đến chuyên ngành Phiên Dịch - Biên Dịch

>>Xem thêm:  dịch thuật chuyên nghiệp

Rất nhiều học viên đã đến 123 để Đk học lớp Biên Dịch - Phiên Dịch
+ Có kỹ năng giao tiếp xã hội cần thiết, kỹ năng thuyết trình, tìm thông tin cần thiết trong những lĩnh vực làm việc khác nhau, có khả năng làm việc độc lập, và nghiên cứu khoa học độc lập về các vấn đề nảy sinh trong công tác dịch thuật
- Thái độ 
+ Có đạo đức nghề nghiệp (trung thành với ngôn ngữ nguồn, không dịch theo yêu cầu khách hàng), có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy của cơ quan
+ Có thái độ cởi mở và khoan dung với dị biệt về ngôn ngữ, văn hóa và cách ứng xử khi làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa
+ Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

>>Xem thêm:  dịch tiếng nhật sang tiếng anh
 

Đối Tượng Tham Gia
Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo
Thời Lượng
Theo quy định của Ngành Phiên Dịch - Biên Dịch Tiếng Anh. Tổng số học phần: 60. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 106, số tín chỉ tự chọn: 14)
Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Phiên Dịch - Biên Dịch Tiếng Anh
Bao gồm 60 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Phân tích diễn ngôn (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Lý thuyết dịch (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Nói trước công chúng – Anh văn (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Ngôn ngữ học đối chiếu (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Phiên dịch 1: Kỹ năng ghi nhớ và ghi chú (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Phiên dịch 2: Kỹ năng dịch đuổi căn bản (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Phiên dịch 3: Kỹ năng dịch đuổi nâng cao (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Phiên dịch 4: Kỹ năng dịch song song (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Tiếng Anh truyền thông 1 (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Tiếng Anh truyền thông 2 (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Các môn học khác

DỊCH THUẬT ĐA CHUYÊN NGÀNH

Cung cấp giải pháp dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và 200 chuyên ngành