CÔNG TY DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP 123 VIỆT NAM
Dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và trên 200 chuyên ngành
Hà Nội: Hanoi@dich123.com
Sài Gòn: Saigon@dich123.com
ĐT: 024.73.041.686 - Hotline: 0934.532.999
ĐT: 02822537234 - 02822537224
 
13-07-2019

Ngoài luật khung về Người tiêu dùng (Framework Act on Consumers) với những quy định rõ ràng và linh hoạt từ chính sách đến các vấn đề liên quan tới người tiêu dùng, Hàn Quốc có một luật riêng quy định về Dịch Hợp đồng tiếng hàn theo mẫu (nguyên tác gọi là “Hợp đồng được tiêu chuẩn hóa” ) và Nghị định quy định chi tiết vấn đề này.

dịch hợp đồng tiếng hàn

Ở Hàn Quốc, bất kỳ một đơn vị kinh doanh ngành nghề nào có sử dụng Hợp đồng theo mẫu đều phải gửi bộ Hợp đồng theo mẫu của mình cho cơ quan quản lý chuyên ngành của ngành nghề đó.

Dịch hợp đồng tiếng hàn là một điều kiện để được cấp phép kinh doanh. Như vậy, đối với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể, cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký và kiểm soát các nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Hợp đồng theo mẫu. KFTC chỉ kiểm soát các điều khoản không công bằng trong các Hợp đồng theo mẫu nhằm bảo vệ người tiêu dùng và thiết lập một môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh…

Luật Hợp đồng theo mẫu của Hàn Quốc chỉ rõ: Mục đích của Luật này là để bảo vệ người tiêu dùng bằng cách ngăn chặn các tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng hợp đồng theo mẫu lạm dụng các ưu thế của mình áp đặt các điều khoản hợp đồng không công bằng đối với người tiêu dùng, hạn chế việc sử dụng các điều khoản hợp đồng không công bằng trong giao dịch thương mại nhằm thiết lập trật tự công bằng, lành mạnh trong thương mại và đảm bảo sự cân bằng giữa các bên trong giao dịch.

dịch hợp đồng tiếng hàn

Quy định chung về hình thức và giải thích Hợp đồng theo mẫu

Về hình thức Hợp đồng theo mẫu, Luật đưa ra những quy định đặc thù bắt buộc như:

+ Ngôn ngữ Hợp đồng phải là tiếng Hàn Quốc theo đúng chuẩn mực;

+ Các thuật ngữ phải được làm rõ ràng, dễ hiểu trước trong Hợp đồng;

+ Những nội dung quan trọng trong Hợp đồng phải được làm nổi bật bằng cách sử dụng những biểu tượng/ký hiệu, kiểu chữ đặc biệt hoặc màu sắc nhằm làm cho phần nội dung đó dễ nhận biết và dễ hiểu.

dịch hợp đồng tiếng hàn

Trước khi ký kết Hợp đồng, doanh nghiệp phải:

+ Chỉ rõ một cách chi tiết về nội dung các điều khoản của Hợp đồng cho khách hàng đối với từng đặc tính, kiểu cách đối tượng Hợp đồng trong quan hệ giao dịch;

+ Cung cấp một bản sao Hợp đồng theo mẫu cho khách hàng theo yêu cầu;

+ Các quy định trên sẽ không được áp dụng trong trường hợp vì mục đích tính hiệu lực của giao dịch; các điều khoản của Hợp đồng đã được phê duyệt bởi các cơ quan hành chính có thẩm quyền theo quy định của các luật khác hoặc bởi nghị định của Tổng thống;

+ Doanh nghiệp phải giải thích cho khách hàng hiểu, nắm được các quy định quan trọng, chủ yếu trong hợp đồng trừ trường hợp bản chất của các quy định này trong Hợp đồng đương nhiên có nghĩa như thế nên khó mà giải thích;

+ Nếu Doanh nghiệp đưa ra giao kết Hợp đồng mà không chỉ rõ chi tiết nội dung, không cung cấp bản sao, không giải thích cho khách hàng hiểu theo quy định như trên thì sẽ không chứng minh được tính hợp pháp của việc giao kết Hợp đồng.

Trong một Hợp đồng theo mẫu, Luật cũng cho phép có những điều khoản cam kết riêng giữa các bên được ưu tiên. Theo đó, khi Doanh nghiệp và khách hàng đồng ý thỏa thuận về các điều khoản khác với các điều khoản của Hợp đồng theo mẫu thì các điều khoản thỏa thuận riêng giữa các bên sẽ được ưu tiên hơn các điều khoản trong Hợp đồng.

Về giải thích Hợp đồng, Luật chỉ rõ: Các điều khoản của Hợp đồng theo mẫu sẽ được giải thích trung thực, công bằng. Bất cứ một điều khoản Hợp đồng có ý nghĩa không rõ ràng (mơ hồ) đều  phải được giải thích có lợi cho khách hàng.

#địa chỉ dịch thuật, #dịch thuật có công chứng, #dịch thuật công chứng ba đình, #dịch thuật công chứng đống đa, #hợp pháp hóa lãnh sự ở ngoại vụ, #dịch luận văn tiếng anh, #bảng giá dịch tiếng anh, #dịch tiếng trung giá rẻ, #dịch văn bản tiếng hoa, #giá dịch tiếng trung, #dịch tiếng nhật giá rẻ.

DỊCH THUẬT ĐA CHUYÊN NGÀNH

Cung cấp giải pháp dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và 200 chuyên ngành