CÔNG TY DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP 123 VIỆT NAM
Dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và trên 200 chuyên ngành
Hà Nội: Hanoi@dich123.com
Sài Gòn: Saigon@dich123.com
ĐT: 024.73.041.686 - Hotline: 0934.532.999
ĐT: 02822537234 - 02822537224
25-06-2019

Hợp pháp hóa lãnh sự là việc chứng nhận chữ ký, con dấu trên các các loại giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp trước khi sử dụng tại Việt Nam.

Hợp pháp hóa hồ sơ

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Hợp pháp hóa lãnh sự là việc chứng nhận chữ ký, con dấu trên các các loại giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp trước khi sử dụng tại Việt Nam. Việc chứng nhận này do các cơ quan sau tiến hành:

– Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao (gọi tắt là Cục Lãnh sự).
– Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh (Sở Ngoại vụ).
– Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự hoặc cơ quan khác của Việt Nam (gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam) được ủy nhiệm thực hiện chức năng lãnh sự ở nước ngoài.

Hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự bao gồm

- Phiếu yêu cầu Hợp pháp hóa lãnh sự (theo mẫu);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng nhận sao y các giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hóa lãnh sự, kèm theo bản dịch (nếu có). Trong một số trường hợp cần thiết, giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt hoặc một ngoại ngữ thông dụng khác mà nhân viên có thẩm quyền của Việt Nam hiểu được (bản dịch đó phải được công chứng – công chứng ở đây được hiểu là việc cơ quan công chứng địa phương hoặc Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài chứng nhận chữ ký của người dịch theo qui định của pháp luật);

- Một bản chụp các loại giấy tờ, tài liệu nói trên (tức không cần chứng nhận sao y);

- Một chụp chứng minh thư hoặc hộ chiếu hay giấy tờ có giá trị thay thế khác của đương sự (có xuất trình bản gốc để đối chiếu);

- Việc hợp pháp hóa lãnh sự sẽ được thực hành trong hạn từ 1 – 2 ngày làm việc kể từ ngày các bạn nộp đầy đủ hồ sơ hợp thức. Đối với trường hợp giấy tờ, tài liệu cần hợp pháp hóa có số lượng nhiều hoặc có nội dung phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Có 2 loại hợp pháp hóa lãnh sự

– Hợp pháp hóa lãnh sự không bao hàm việc chứng nhận nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu;
– Hợp pháp hóa lãnh sự bao hàm cả việc chứng nhận về nội dung và hình thức của giấy tờ, tài liệu.

Về nguyên tắc, cơ quan nhà nước Việt Nam chỉ chấp nhận xem xét các các loại giấy tờ, tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có qui định khác (Pháp lệnh lãnh sự năm 1990).

Khi yêu cầu Hợp pháp hóa lãnh sự, các bạn cần lưu ý một số điểm sau ( theo Thông tư số 01/1999/TT-NG của Bộ Ngoại giao ):
– Các loại giấy tờ, tài liệu phải được thể hiện rõ ràng, không bị tẩy xóa, sửa chữa. Trường hợp các loại giấy tờ, tài liệu đã bị tẩy xóa, sửa chữa thì chỗ bị tẩy xóa, sửa chữa phải được đính chính theo qui định của pháp luật nơi lập văn bản;
– Các loại giấy tờ, tài liệu có từ 02 tờ trở lên phải có dấu giáp lai giữa các tờ.
– Giấy tờ, tài liệu của nước ngoài trước khi yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự tại Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ phải được chứng nhận bởi cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước ngoài đó tại Việt Nam hoặc kiêm nhiệm tại Việt Nam;
– Giấy tờ, tài liệu của nước ngoài trước khi yêu cầu Hợp pháp hóa lãnh sự tại Cơ quan đại diện Việt Nam phải được chứng nhận bởi:
– Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước sở tại nếu đó là giấy tờ, tài liệu của nước sở tại. Đối với các nước có chế độ liên bang thì tùy theo thực tế và pháp luật địa phương, Cục Lãnh sự sẽ hướng dẫn cụ thể đối với từng cơ quan đại diện Việt Nam về cơ quan có thẩm quyền chứng nhận của nước ngoài đó.
– Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước thứ ba tại nước sở tại hoặc kiêm nhiệm nếu là giấy tờ tài liệu của nước thứ ba đó.

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan trong nước:

1. Trình tự thực hiện:

1.1. Nộp hồ sơ:

a) Tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao):

Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bẩy, trừ các ngày lễ, Tết.

b) Tại Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Ngoại giao).

Địa chỉ: 184 Bis Pasteur, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết trả: các ngày làm việc trong tuần và sáng thứ Bẩy, trừ Chủ Nhật và các ngày lễ, Tết.

c) Tại trụ sở của các cơ quan Ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao ủy quyền tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (tên cơ quan Ngoại vụ địa phương, địa chỉ, thời gian nhận và trả kết quả của các cơ quan này đề nghị xem tại Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự - Bộ Ngoại giao: lanhsuvietnam.gov.vn).

1.2. Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, xem xét giải quyết.

1.3. Nhận kết qủa trực tiếp tại trụ sở cơ quan theo giấy biên nhận hồ sơ hoặc hồ sơ được gửi trả qua đường bưu điện cho đương sự.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính; hoặc

- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh: được thực hiện tại tất cả các bưu điện thuộc hệ thống bưu chính Việt Nam theo thỏa thuận dịch vụ giữa Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện (EMS) thuộc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam.

Thời hạn giải quyết:

- 01 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Trường hợp hồ sơ có số lượng từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên thì thời hạn giải quyết có thể dài hơn nhưng không quá 05 ngày làm việc.

- Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự thì ngay sau khi nhận hồ sơ, Bộ Ngoại giao có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập, công chứng, chứng thực, chứng nhận giấy tờ, tài liệu đó hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên xác minh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao. Ngay sau khi nhận được trả lời, Bộ Ngoại giao giải quyết và thông báo kết quả cho người đề nghị chứng nhận lãnh sự.

- Trường hợp chữ ký, con dấu và chức danh của cơ quan và người có thẩm quyền của nước ngoài (quy định tại tên thành phần hồ sơ 3) trong hồ sơ đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự chưa được chính thức thông báo hoặc cần kiểm tra tính xác thực, Bộ Ngoại giao đề nghị cơ quan này xác minh. Ngay sau khi nhận được kết quả xác minh, Bộ Ngoại giao giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho đương sự.

Những trường hợp được miễn Hợp pháp hóa lãnh sự:

– Các loại giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của các nước đã ký kết với Việt Nam điều ước quốc tế, trong đó có quy định về việc miễn Hợp pháp hoá lãnh sự đối với giấy tờ, tài liệu của nhau;
– Các loại giấy tờ, tài liệu do cơ quan đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam Đem cho công dân nước đó để sử dụng tại Việt Nam, trên nguyên tắc có đi có lại;
– Giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia (sau đây được gọi là các nước láng giềng) cấp cho công dân của họ thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam để sử dụng cho việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi với công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với nước đó.

Những trường hợp bị chối từ hợp pháp hóa lãnh sự:

– Nội dung của giấy tờ , tài liệu trái với những nguyên tắc căn bản của pháp luật Việt Nam hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước Việt Nam;
– Không xác định rõ mục đích của việc sử dụng các loại giấy tờ, tài liệu;
– Chữ ký, con dấu yêu cầu được chứng nhận không phải là chữ ký, con dấu gốc;
– Ngoài ra, nhân viên có thẩm quyền của Việt Nam cũng không được Hợp pháp hóa lãnh sự các loại giấy tờ, tài liệu liên quan đến bản thân mình, đến những người trong gia đình mình như: vợ-chồng , bố-mẹ ( kể cả bố mẹ vợ} , bố mẹ chồng, cha mẹ nuôi), anh, chị, em ruột (kể cả anh chị em vợ-chồng, anh chị em nuôi), ông bà nội, ông bà ngoại, con (kể cả con nuôi, con dâu, con rể), cháu (gồm các con trai, con gái, con nuôi).

Dịch thuật 123 hân hạnh cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự trọn gói các bước với thời gian ngắn nhất, chi phí tiết kiệm nhất:

- Tư vấn về thẩm quyền thực hiện
- Tư vấn về hồ sơ, thủ tục thực hiện, thời gian, chi phí. 
- Đại diện ủy quyền trực tiếp chuẩn bị giấy tờ và tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng
- Giải quyết những thắc mắc, vướng mắc phát sinh của cơ quan nhà nước
- Nhận và trả kết quả cho Quý khách hàng theo cam kết về thời gian.

Tags:  dịch tiếng trung online dịch việt anh chuẩn dịch thuật online Công ty dich thuật DỊCH TIẾNG ẤN ĐỘ.


Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH Dịch thuật chuyên nghiệp 123 Việt Nam

- Trụ sở: 28 Liễu Gia-Ba Đình

- Văn phòng HCM: lầu 4 số 696 Điện Biên Phủ P10 Q10

- Văn phòng Đà Nẵng: 78 Bạch Đằng p.Hải Châu

- Điện Thoại : 0473 041 686 -  097 668 1815 - Hotline: 09.345.32.999
- Email : hanoi@dich123.com - saigon@dich123.com

DỊCH THUẬT ĐA CHUYÊN NGÀNH

Cung cấp giải pháp dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và 200 chuyên ngành