CÔNG TY DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP 123 VIỆT NAM
Dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và trên 200 chuyên ngành
Hà Nội: Hanoi@dich123.com
Sài Gòn: Saigon@dich123.com
ĐT: 024.73.041.686 - Hotline: 0934.532.999
ĐT: 02822537234 - 02822537224
23-09-2019

Phí hợp pháp hóa lãnh sự - Dịch thuật công chứng 123 Việt Nam là địa chỉ hàng đầu được khách hàng lựa chọn tin dùng dịch vụ của chúng tôi

Phí hợp pháp hóa lãnh sự - Dịch thuật công chứng 123 Việt Nam

Phí chứng nhận và hợp pháp hóa lãnh sự

 - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 157/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

Theo đó, mức thu phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự 

Phí hợp pháp hóa lãnh sự

Những trường hợp được miễn nộp phí là trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết, tham gia hoặc thoả thuận có quy định khác thì được thực hiện theo quy định đó.

Miễn thu phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài trên cơ sở quan hệ ngoại giao "theo nguyên tắc có đi có lại".

Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đối với hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự nộp tại Bộ Ngoại giao thì tổ chức thu phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự (Bộ Ngoại giao) trích 30% tiền thu phí trước khi nộp ngân sách nhà nước để trang trải chi phí cho công việc thu phí tại Bộ Ngoại giao.

Đối với hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự nộp tại cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức thu phí được để lại 20%  tiền thu phí, chuyển cho cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 10%  tiền thu phí trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trang trải chi phí cho công việc thu phí tại Bộ Ngoại giao và cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Phí hợp pháp hóa lãnh sự

Nội dung chi theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. 

Phí hợp pháp hóa lãnh sự 

Số tiền thu phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự còn lại 70%, tổ chức thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Tags:  DỊCH TIẾNG ĐỨC DỊCH TIẾNG PHÁP dịch sang tiếng hàn dịch việt nhật dịch nhật việt.

==================================================================================================

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO – CÔNG NGHỆ - DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIÊP 123 VIỆT NAM
Địa chỉ : VP Hà Nội : Số 28 Liễu Giai - Ba Đình - HN 
                                                  VP HCM : Số 696 Điện Biên Phủ - P10 - Q10 - TPHCM
Email : hanoi@dich123.com . saigon@dich123.com
ĐIện thoại : 02473041686 . 0976681815 

DỊCH THUẬT ĐA CHUYÊN NGÀNH

Cung cấp giải pháp dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và 200 chuyên ngành