CÔNG TY DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP 123 VIỆT NAM
Dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và trên 200 chuyên ngành
Hà Nội: Hanoi@dich123.com
Sài Gòn: Saigon@dich123.com
ĐT: 024.73.041.686 - Hotline: 0934.532.999
ĐT: 02822537234 - 02822537224

Hướng dẫn thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài mới vào sống tại Việt Nam

ƯỚNG DẪN THỦ TỤC KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NNN TẠI dịch thuật sài gòn VIỆT NAM BẰNG PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ (CẤP XÃ)

Thủ tục xin cấp thể tạm trú cho công dân nước ngoài tại Việt Nam

THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH, BỘ CÔNG AN NHANH CHÓNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾ TỈ MỈ

Thủ tục xin cấp thể thường trú tại Việt Nam cho công dân nước ngoài

Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú dài hạn cho người nước ngoài thuộc trường hợp được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam

DỊCH THUẬT ĐA CHUYÊN NGÀNH

Cung cấp giải pháp dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và 200 chuyên ngành