CÔNG TY DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP 123 VIỆT NAM
Dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và trên 200 chuyên ngành
Hà Nội: Hanoi@dich123.com
Sài Gòn: Saigon@dich123.com
ĐT: 024.73.041.686
ĐT: 02822537234 - 02922537224 Hotline: 09 345 32 999
 
27-09-2015

Chúng tôi đã sử dụng dịch vụ của Dịch thuật 123 cho tất cả tài liệu chuyên ngành của mình 

Dịch vụ của các bạn khá là tốt Tôi và công ty rất hài lòng về chất lượng bản dịch lần này

rất mong có cơ hội hợp tác các lần tiếp theo với dịch thuật 123.