MR ĐÌNH HƯNG

Kinh nghiệm làm việc với Hán Nôm:

  • Giảng dạy Hán Nôm tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trung cấp Phật học Hà Nội, và một số lớp học chữ Hán khác trên địa bàn Hà Nội.

Nghiên cứu mảng văn bản Hán Nôm Phật giáo theo hướng Phiên dịch học. Đã bảo vệ khóa luận loại Xuất sắc đề tài :”Vấn đề phiên dịch Hán – Nôm tư liệu Phật giáo: Trường hợp thiên Uy nghi trong Sa di luật nghi yếu lược”.Dịch thuật các văn bản Hán Nôm: Sắc phong, thần tích, thần sắc, hương ước, gia phả, tộc lệ…Tra cứu, thu thập, xử lý các tư liệu Hán Nôm.Phiên dịch, hiệu chỉnh, chú giải văn bản Hán Nôm ở nhiều lĩnh vực : Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, tín ngưỡng (thần tích, thần sắc, ngọc phả, sắc phong…) hành chính (khoán ước, hương ước, công văn…), gia phả, tộc lệ… Đối chiếu, nghiên cứu văn bản Hán Nôm.

 

Các Kỹ năng khác

Kĩ năng thuyết trình:

tự tin, trôi chảy, cuốn hút; phản biện logic, chặt chẽ.

Kĩ năng giao tiếp:

tự tin, hòa đồng với mọi người.

Kĩ năng làm việc nhóm:

Có kinh nghiệm làm việc nhóm với vai trò là người đứng đầu cũng như với vai trò thành viên trong nhóm, phối hợp hiệu quả với các thành viên khác để hoàn thành công việc.Khả năng chịu áp lực thời gian và xử lí công việc hiệu quả.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *