Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 02

Trình tự thực hiện:

Các bước thực hiện đối với cá nhân yêu cầu thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 02 (gọi tắt là người có yêu cầu)

Bước 1: Người có yêu cầu nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua đường Bưu cục, điểm Bưu điện – văn hóa xã hoặc qua dịch vụ bưu chính khác hoặc đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội

– Thời gian nộp hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: người yêu cầu có thể chuyển lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua Bưu điện, nhân viên Bưu điện thu tiền của người yêu cầu, viết 02 (hai) liên Phiếu thu hộ lệ phí, trong đó 01(một) liên giao cho người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, 01 (một) liên chuyển đến Sở Tư pháp cùng với hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Người yêu cầu cũng có thể nộp lệ phí trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản ngân hàng của Sở Tư pháp

Lý lịch tư pháp số 2 là văn bản quan trọng của mỗi cá nhân
Lý lịch tư pháp số 2 là văn bản quan trọng của mỗi cá nhân

Xem thêm: Dịch tiếng Séc, Áo, Slovakia

Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính nhà nước Sở Tư pháp:

Bước 1:

– Đối với trường hợp người yêu cầu gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Cán bộ của Bộ phận giao dịch một cửa có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp kèm theo Bảng kê giao nhận hồ sơ từ Bưu điện tỉnh, kiểm tra, đối chiếu và ký nhận đầy đủ. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được  hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và hồ sơ của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Gửi Phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu cho người có yêu cầu. Phiếu hẹn này cũng đồng thời được gửi đến địa chỉ thư điện tử (email) của người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (nếu có), vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, chuyển hồ sơ đến Phòng Hành chính tư pháp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: Thông báo cho người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để bổ sung, đính chính hồ sơ thông qua các hình thức như: Gửi email, gọi điện thoại hoặc qua dịch vụ bưu chính.

– Đối với trường hợp người yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp:

Cán bộ của Bộ phận giao dịch một cửa tiếp nhận, kiểm tra Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và hồ sơ, đối chiếu bản chụp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp với bản gốc (trường hợp bản sao đã có chứng thực theo đúng quy định của pháp luật thì không yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu), thu lệ phí, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, chuyển hồ sơ đến Phòng Hành chính tư pháp.

Bước 2: Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nghiên cứu hồ sơ, lập phiếu đề nghị xác minh lý lịch tư pháp trình lãnh đạo ký và chuyển 01 bộ hồ sơ và phiếu xác minh lý lịch tư pháp đến Công an tỉnh hoặc Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát – Bộ Công an, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để xác minh.

Bước 3: Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp nhận kết quả xác minh từ công an tỉnh và cơ quan Toà án hoặc các cơ quan có liên quan (nếu có); căn cứ vào kết quả xác minh nếu đủ điều kiện cấp phiếu lý lịch tư pháp lập phiếu lý lịch tư pháp, trường hợp không đủ điều kiện để cấp phiếu lý lịch tư pháp, thì soạn văn bản trả lời cho đương sự trình lãnh đạo ký.

Bước 4: Lãnh đạo Sở ký cấp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản trả lời.

Bước 5: Phòng Hành chính tư pháp chuyển kết quả đến bộ phận giao dịch một cửa và Website của Sở Tư pháp để đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan (cấp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản trả lời cho đương sự).

Bước 6: Bộ phận giao dịch một cửa trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người có yêu cầu qua dịch vụ bưu chính hoặc trả trực tiếp tại Sở Tư pháp.

Nếu Phiếu lý lịch tư pháp được chuyển qua dịch vụ bưu chính tới người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì khi nhận Phiếu lý lịch tư pháp, người nhận Phiếu phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Chỉ người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới được nhận Phiếu lý lịch tư pháp.

Xem thêm: Dịch thuật hồ sơ du học uy tín

4- Cách thức thực hiện:

Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp có thể thực hiện theo 03 cách sau:

– Gửi hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính;

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính;

– Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp;

– Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp;

Cá nhân có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho thay đổi phương thức nhận kết quả từ việc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính sang nhận trực tiếp nhưng không được hoàn lại phí dịch vụ bưu chính đã nộp.

5- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

– Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu;

– Bản chụp giấy chứng minh nhân dân (còn thời hạn sử dụng là 15 năm kể từ ngày cấp) hoặc hộ chiếu;

– Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

– Phiếu đăng ký nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính theo mẫu nếu có yêu cầu.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là người chưa thành niên thì phải có bản chụp giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng minh quan hệ là cha, mẹ, của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trường hợp gửi hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì người yêu cầu phải nộp bản sao có chứng thực các loại giấy tờ trên; trường hợp cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu qua dịch vụ bưu chính và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp, cá nhân có thể sử dụng bản chụp các giấy tờ nhưng phải xuất trình bản chính để đối chiếu khi đến nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

6- Thời hạn giải quyết:

+ 10 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận được yêu cầu hợp lệ;

+ 15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận được yêu cầu hợp lệ, đối với trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài; trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xoá án tích; trường hợp người từng là sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng.

Đối với trường hợp gửi hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính thì thời điểm thụ lý hồ sơ kể từ ngày Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và cá nhân đã nộp lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp cá nhân chuyển tiền qua dịch vụ bưu chính thì thời điểm Sở Tư pháp nhận được biên lai chuyển tiền kèm theo hồ sơ cũng được coi là cá nhân đã nộp lệ phí.

Xem thêm: Dịch thuật hồ sơ xin visa chuẩn xác và uy tín

7- Cơ quan thực hiện TTHC:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp;

– Cơ quan phối hợp:

+ Công an cấp tỉnh;

+ Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát – Bộ Công an, Toà án nhân dân, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan (trong trường hợp phức tạp).

8- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phiếu lý lịch tư pháp số 2

9- Đối tượng thực hiện TTHC:

– Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú trong nước;

– Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

– Công dân nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam.

Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh; người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú;

10- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo Mẫu số 03/2013/TT- LLTP hoặc Mẫu số 04/2013/TT- LLTP (đối với trường hợp cha mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp) (Thông tư số 16/2013/TT-BTP);

– Phiếu hẹn trả kết quả theo Mẫu số 02/2014/LLTP (Quyết định số 19/QĐ-TTg);

– Phiếu đăng ký nhận kết quả Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính theo Mẫu số 01/2014/LLTP (Quyết định số 19/QĐ-TTg);

– Phiếu lý lịch tư pháp số 2 theo Mẫu số 07/2013/TT-LLTP (Thông tư số 16/2013/TT-BTP);

Bấm vào đây để download bộ mẫu biểu liên quan của thủ tục này.

Bấm vào đây để download bộ mẫu biểu liên quan của thủ tục này.

11- Phí, lệ phí:

Thông tư số 174/2011/TT-BTC quy định như sau:

– Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp: 200.000đ/lần/người.

– Lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ: 100.000đ/lần/người.

– Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 2 Phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thu thêm 3.000 đồng/Phiếu.

– Những trường hợp sau đây được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; Người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Lệ phí này không bao gồm phí dịch vụ bưu chính (việc chuyển hồ sơ, chuyển phiếu hẹn, chuyển trả kết quả)

Xem thêm: Dịch thuật tiếng Na Uy

12- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

13- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17/6/2009;

+ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

+ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu sổ lý lịch tư pháp;

+ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu sổ lý lịch tư pháp;

+ Thông tư  số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

+ Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 08/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng lý cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”;

+ Nghị định số 05/1999/NĐ – CP ngày 3/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân;

+ Thông tư số 04/1999/TT – BCA ngày 29/4/1999 của Bộ Công an hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

Hỗ trợ pháp lý: 0934532999

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!