CÔNG TY DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP 123 VIỆT NAM
Dịch thuật trên 50 ngôn ngữ và trên 200 chuyên ngành
Hà Nội: Hanoi@dich123.com
Sài Gòn: Saigon@dich123.com
ĐT: 024.73.041.686 - Hotline: 0934.532.999
ĐT: 02822537234 - 02822537224
Gửi tài liệu

Bước 1

Lựa chọn Ngôn ngữ

Bước 2

Upload File hoặc Nhập số trang

Tập tin ảnh có định dạng (jpg, gif, png, pdf ...)

Bước 3

Yêu cầu khác (nếu có)

Bước 4

Thông tin khách hàng