Chính sách bảo mật

Dịch thuật chuyên nghiệp 123 cam kết với khách hàng thực hiện các chính sách tốt nhất về chất lượng và giá. Cam kết với quý khách Dịch chất lượng, giá dịch luôn tốt nhất thị trường.

 

 

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———*****————

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

BẢN CAM KẾT BẢO MẬT

(Về việc sử dụng và cam kết bảo mật thông tin)

Đại diện cho: Công ty TNHH Dịch Thuật Chuyên Nghiệp 123

Trụ sở chính: Nhà số 7 – C3 ĐH Ngoại Ngữ Phường dịch vọng hậu, Quận Cầu Giấy Hà Nội.

ĐT: 04 62 785626   Email: Sales.dichthuat123@gmail.com   Website: www.dich123.vn

Mã số thuế: 0106804642 –  Số Tài Khoản Công ty: 00491 0000 62342 Tại Ngân Hàng VCB chi nhánh Thăng Long – Hà Nội

CAM KÊT

Bên A: Công ty dịch thuật chuyên nghiệp 123    

Đại Diện:…………………………………

Bên B: Bên Sử dụng dịch vụ

Thực hiện các cam kết về bảo mật thông tin của dự án về Dịch – Phiên dịch về lĩnh vực…………………… từ tiếng ………….. sang tiếng………………………………………

< > Cam kết này được áp dụng từ ngày……… tháng …….năm…………giữa hai công ty để đảm bảo việc bảo vệ về thông tin và việc độc quyền của thông tin  thực hiện dự án Dịch – Phiên dịch – Hiệu đính .

Tất cả những thông tin  Do bên B cung cấp cho Công ty A đều phải được bảo mật chặt chẽ, Không tiết lội thông tin cho bên thứ 3 dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên A  cam kết nếu vi phạm vào các nội dung trên thì  Bên A( Công ty dịch thuật 123) phải đền bù tổn thất cho Bên B . Bản Cam Kết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                                                               Hà nội, Ngày 22 tháng 03 năm 2021

                                                                                              Người cam kết

                                                                              Công ty Dịch Thuật Chuyên nghiệp 123

Ký tên và đóng dấu